Menu Zamknij

Błękitno-zielona infrastruktura

Błękitno-zielona infrastruktura

Czym są rozwiązania oparte na przyrodzie?

Błękitno-zielona infrastruktura (w skrócie BZI) to system rozproszonych rozwiązań o różnej skali, które służą zagospodarowaniu wód opadowych. Inaczej nazywamy je rozwiązaniami opartymi na przyrodzie (NBS, od ang. Nature-based solutions), ponieważ są to różne formy wody i zieleni, które wykorzystują siły przyrody.

Rozwiązania te mają na celu:

 • spowolnienie spływu wód opadowych po powierzchni terenu, żeby w trakcie gwałtownych opadów wolniej docierały do rzek i strumieniu obniżając falę powodziową;
 • zatrzymanie wód w miejscu opadu, żeby odciążać systemy kanalizacji, przeciwdziałać podtopieniom i suszy;
 • oczyszczanie wód opadowych, które często zmywają zanieczyszczenia z powierzchni utwardzonych po których spływają.

Przykładami rozwiązań opartych na przyrodzie (błękitno-zielonej infrastruktury) są:

 • rowy bioretencyjne,
 • stawy i niecki,
 • ogrody deszczowe,
 • zadrzewienia, w tym przydrożne i śródpolne,
 • łąki kwietne,
 • zielone nawierzchnie przepuszczalne.

Jakie korzyści niosą ze sobą rozwiązania oparte na przyrodzie?

Rozwiązania te mogą uzupełniać lub zastępować tradycyjną “szarą” infrastrukturę taką jak: sztuczne zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, betonowe place i parkingi itp. Jednocześnie spełniają kilka dodatkowych funkcji sprzyjających przeciwdziałaniu i łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu, na przykład:

 • pochłaniają dwutlenek węgla,
 • zmniejszają zanieczyszczenia powietrza,
 • obniżają temperaturę latem,
 • sprzyjają bioróżnorodności roślin i zwierząt,
 • dają możliwość wypoczynku i rekreacji,
 • poprawiają samopoczucie.

Kto powinien je wdrażać?

Tworzenie złożonych systemów błękitno-zielonej infrastruktury to zadanie głównie dla samorządów. Jednak skuteczne może być tylko wprowadzenie wielu rozproszonych rozwiązań, także w mikroskali.

Dlatego bardzo ważne jest, by proste rozwiązania wdrażali mieszkańcy na terenach własnych posesji. Wiele z nich wymaga tylko skorzystania z alternatywnych rozwiązań. Na przykład tworzenie podjazdów z powierzchni przepuszczalnych lub ażurowych, stosowanie ogrodów deszczowych zbierających wodę z rynien spustowych lub zakładanie niecek retencyjnych w obniżeniach terenu pozwalają zminimalizować spływ powierzchniowy i zapobiegać podtopieniom.

Wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie jest również korzystne na terenach wiejskich: np. stosowanie zadrzewień śródpolnych, czy utrzymywanie rowów bioretencyjnych sprzyja bioróżnorodności, przeciwdziałaniu suszy oraz zachowaniu gleby w dobrej kondycji.

Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury wymagają utrzymania i pielęgnacji, jednak koszty jej wdrażania są dużo niższe i rozłożone  w czasie, w porównaniu do realizowania wielkich inwestycji np. polderów przeciwpowodziowych. 

Jak samodzielnie tworzyć błękitno-zieloną infrastrukturę?

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami oraz filmami Fundacji Sendzimira, które pomogą Wam zrozumieć na czym polega tworzenie obiektów błękitno-zielonej infrastruktury.

Broszury instruktażowe dotyczące zwiększania retencji krajobrazowej

Filmy instruktażowe o ogrodach deszczowych