Menu Zamknij

Aktualności

Aktualności

W kwietniu rozpoczęliśmy prace nad  częścią inwestycyjną projektu. Na terenie Gminy, w Mieście Leśna i w Świeciu, powstaną rozwiązania oparte na przyrodzie, które pozwalają zatrzymać wodę w krajobrazie, co pomaga w zapobieganiu suszy i powodzi. Część z nich będzie sprzyjać rekreacji. Prace potrwają do końca października br.

Miasto Leśna

W Leśnej działania inwestycyjne zaplanowaliśmy w czterech lokalizacjach połączonych w ścieżkę edukacyjną “Błękitno-zielona Leśna”. 

Lokalizacje inwestycji w Leśnej. Widok z góry. Oprac. Dagmara Żelazny, biuro Architektury i Urbanistyki Tecla.

Lokalizacją nr 1 jest teren byłego Gimnazjum przy ul. Kościuszki 7, który poddamy największej przemianie. Cały plac pomiędzy ulicą Kościuszki a Pocztową zagospodarujemy na cele edukacyjne i rekreacyjne. Posadzimy tu nowe drzewa, łąki kwietne, byliny, krzewy, pnącza. Stworzymy ogrody deszczowe w gruncie i w donicach, niewielkie niecki, pojemniki na deszczówkę, ścieżki z nawierzchni przepuszczających wodę, wiatę i szopę z zielonym dachem oraz zielone ściany. Błękitno-zielona infrastruktura uzupełniona będzie o małą architekturę - trybuny, ławki, stojaki na rowery. Przestrzeń ta zyska nowy charakter i funkcje. 

Od strony ulicy Kościuszki będzie plac z niewielką sceną, stojakami i stacją naprawczą dla rowerów. Powstanie obok dużego  klona jawora, wokół którego powstaną miejsca do siedzenia. Za nim, w stronę ulicy Pocztowej, będzie sad, dalej grządki z ziołami i strefa odpoczynku. W północno-zachodniej części placu powstanie część gospodarcza z niewielkim zielonym parkingiem, wiatą śmietnikową, szopą oraz kompostownikami. Wszystkie strefy połączone zostaną ścieżkami  wykonanymi z różnych nawierzchni przepuszczających wodę deszczową, a elementy zatrzymujące wodę deszczową oznaczymy słupkami informacyjnymi i stworzą ścieżkę edukacyjną.

Dobór roślin na skwerze miejskim i nad rzeką. Autorka: Dagmara Żelazny, biuro Architektury i Urbanistyki Tecla.

Lokalizacją nr 2 jest skwer miejski. Tu zdejmiemy istniejącą nawierzchnię asfaltową i zamienimy ją na przepuszczalną dla wody - mineralną. Wygląd skweru bardzo się zmieni dzięki nowemu przebiegowi chodników i większej ilości zieleni. 

W centralnym punkcie skweru posadzimy klon jawor, co nawiązywać będzie do historycznego charakteru tego miejsca. Przy wyjściu w stronę rzeki umieścimy dwa głogi, obficie kwitnące na przełomie maja i czerwca. Posadzone drzewa uzupełnimy krzewami, bylinami oraz łąkami kwietnymi. Dzięki wprowadzonym zmianom, na tym niewielkim obszarze będzie chłodniej, woda deszczowa będzie mogła swobodnie wsiąkać w grunt, a łąki kwietne i pozostałe kwitnące rośliny, przyciągną owady zapylające.

Ze skweru, poprowadzimy ścieżkę edukacyjną dalej, w stronę Stadionu “Włókniarz”. Tu, wzdłuż chodnika przy Bruśniku, ustawimy tablice edukacyjne o rzece. Do pójścia dalej ścieżką, zachęcać będzie zielona pergola, przy której część betonu zastąpimy nową zielenią. Za budynkiem Klubu Włókniarza Leśna powstanie dodatkowo ogród deszczowy. 

Dobór roślin nad rzeką. Rys. Dagmara Żelazny, biuro Architektury i Urbanistyki Tecla.

Ścieżka wzdłuż stadionu poprowadzi nas dalej, do kolejnej lokalizacji (nr 3), którą nazwaliśmy “nad wodą”. W tym miejscu mieszkańcy oraz odwiedzający Leśną turyści, zyskają miejsce wypoczynku nad rzeką. 

Poza posadzeniem nowej zieleni, zbudujemy drewnianą trybunę przy rzece, stworzymy strefę zabaw z alternatywną ścieżką z pieńków i kłód dla dzieci. Swoje miejsce znajdą tu również stojaki na rowery, ławki czy hamaki. Stworzymy obniżenie terenu (czasowo zalewaną nieckę), obsadzone roślinnością hydrofitową, które przy deszczach nawalnych pozwoli częściowo zatrzymać wodę w miejscu opadu, a co za tym idzie zmniejszyć jej dopływ do rzeki i podnoszenie się jej poziomu.

Ostatnią lokalizacją (nr 4) jest teren w okolicy Stadionu Kajak Polo. Jej głównym elementem będzie niecka retencyjna połączona z ogrodem deszczowym i otoczona łąkami kwietnymi, których zadaniem będzie zbieranie wody deszczowej spływającej po powierzchni podczas nawalnych deszczy od strony drogi 358 w kierunku rzeki Bruśnik. Dodatkowo na tym obszarze usuniemy szpaler żywotników rosnący wzdłuż rowu retencyjnego przy siłowni zewnętrznej, a na ich miejsce posadzimy rodzime drzewa i krzewy. Tu również pojawią się tablice edukacyjne wyjaśniające znaczenie zaprojektowanych i wykonanych rozwiązań oraz zachęcające do korzystania z całej ścieżki edukacyjnej.

Całość inwestycji w Leśnej uzupełni oświetlenie zasilane energią słoneczną. 

Za prace budowlane i nasadzenia w ramach inwestycji w Leśnej odpowiedzialne jest konsorcjum firm,  FHU „BOROWSKI” Wojciech Borowski„OGRODY” Grzegorz Szmidla.

Świecie

U źródeł Bruśnika - przy OSP w Świeciu, stworzymy dwa ogrody deszczowe w gruncie i jeden w pojemniku, niewielką nieckę retencyjną oraz zieloną ścianę. Przy jednej z rynien postawimy pojemnik na deszczówkę. Ogrody deszczowe wraz z pojemnikiem przejmą wodę deszczową z powierzchni dachu OSP i zatrzymają ją w miejscu opadu. Zebrana w pojemniku woda przyda się w okresach suchych np. do podlewania roślin. Posadzimy nowe drzewa - klon polny, klon jawor, olszę czarną, grab pospolity, jabłoń jagodową, czeremchę pospolitą i lipę drobnolistną - łącznie 26 sztuk. W ramach porządkowania pozostałego terenu usuniemy roślinność inwazyjną, stworzymy koszone ścieżki i elementy do wypoczynku np. w formie naturalnych, okorowanych kłód do siedzenia. Teren pozostanie naturalny i pasujący do otaczającego go krajobrazu. 

Realizacja działań w Świeciu zajmie się Wojciech Sudoł WS Garden z pobliskiego Lwówka Śląskiego.

Autorzy projektu

Autorem projektu jest biuro Architektury i Urbanistyki Tecla Sp. z o.o., które opracowało go we współpracy z biurem architektury krajobrazu PHU Dworniczak oraz Ogrody Joanna Lityńska-Dworniczak, pod kierownictwem Dagmary Żelazny.

Projekt powstał w oparciu o koncepcję przygotowaną przez ekspertów Fundacji Sendzimira - architektki Agnieszkę Czachowską i Marię Skotnicką oraz dr. hab. inż. prof. AGH. Tomasza Bergiera.

Kolejnym etapem jest realizacja wybranych rozwiązań wraz z mieszkańcami podczas Praktycznych warsztatów tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury.

 

\\ Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego projektu?

\\ Chcesz dowiedzieć się więcej o nadchodzących wydarzeniach?