Menu Zamknij

O projekcie

O projekcie

Dwuletni projekt, realizujemy w partnerstwie Fundacji Sendzimira, Gminy Leśna i norweskiej firmy projektowej COWI. Do końca 2023 roku stworzymy w Leśnej i Świeciu sieć przykładowych, modelowych rozwiązań przeciwdziałających suszom i powodziom, które są dla nas wszystkich istotnym problemem.

Dotkliwość suszy i powodzi będzie się w naszym regionie nasilać w kolejnych latach. Intensywne zjawiska pogodowe (silne wiatry, nawalne opady, fale upałów) będą występowały coraz częściej wraz z postępującymi zmianami klimatu. Dlatego naszym celem jest nie tylko stworzenie wzorcowych rozwiązań na terenie Gminy, ale również zaproszenie mieszkańców do realizacji podobnych działań we własnym zakresie. Tylko wspólne działanie pomoże nam skutecznie zmniejszyć skutki przyszłych suszy i powodzi!

\\ Chcesz dowiedzieć się jak mieszkańcy i mieszkanki Leśnej postrzegają te problemy?

\\ Jakie miejsca są ich zdaniem najbardziej narażone?

Stworzymy modelowe rozwiązania gospodarowania wodami opadowymi

W ramach projektu, wdrożymy na terenie Leśnej system błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), czyli sieć rozwiązań opartych na przyrodzie takich jak, ogrody deszczowe w pojemnikach i gruncie, niecki bioretencyjne, zielone ściany i dachy, zadrzewienia i łąki kwietne. Specjaliści, pod okiem Fundacji Sendzimira zaprojektują je tak, by miały charakter demonstracyjny, pozwalały na zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, poprawiły mikroklimat i uatrakcyjniły przestrzeń gminy. 

\\ Chcesz dowiedzieć się jak samodzielnie zrealizować takie obiekty?

Powstanie Izerskie Centrum Adaptacji do zmian klimatu i ścieżka edukacyjna

Wokół budynków byłego gimnazjum powstanie Izerskie Centrum Adaptacji do zmian klimatu, które będzie nowym, ważnym punktem na mapie regionu. Zaaranżujemy teren, tak by mieszkańcy zyskali nowe przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu. Tutaj swój początek będzie miała ścieżka edukacyjna, ciągnąca się dalej wzdłuż potoku Bruśnik, która wyjaśni jak poszczególne elementy przeciwdziałają suszy i powodzi oraz które przyczyniają się do wzmacniania niekorzystnych zjawisk.
W ramach projektu, poddaliśmy także zabiegom pielęgnacyjnym aleję lipową na terenie stadionu Włókniarza. To ważne nie tylko z punktu widzenia utrzymania odpowiedniego mikroklimatu i walorów krajobrazowych w okolicy, ale także ze względu na istotne miejsce lęgowiska ptaków oraz korytarz ekologiczny dla nietoperzy.

Pokażemy Wam jak zapobiegać suszom i powodziom

Fundacja Sendzimira, we współpracy z lokalnymi edukatorami, przeprowadzi w Leśnej wiele bezpłatnych i angażujących warsztatów i aktywności dla dzieci i dorosłych. Pikniki edukacyjne, praktyczne warsztaty tworzenia obiektów błękitno-zielonej infrastruktury, w tym tworzenia ogrodów deszczowych w gruncie i pojemnikach, zakładania łąk kwietnych, tworzenie rabat przyjaznym owadom, czy nasadzenia drzew i krzewów pozwolą każdej zainteresowanej osobie dowiedzieć się jak działać na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Planujemy by Izerskie Centrum Adaptacji do zmian klimatu w Leśnej oraz otoczenie świetlicy w Świeciu były inspiracją dla innych gmin w regionie, które borykają się z podobnymi problemami. Chcielibyśmy, aby stworzone na terenie Leśnej obiekty były powielane w sąsiednich gminach, tak by zwiększyć ich korzystne oddziaływanie na otoczenie. Tylko realizacja działań adaptacyjnych w całym regionie zwiększy naszą odporność na pogłębiające się skutki zmian klimatu.

Dlatego przewidujemy też szereg szkoleń, konferencji i działań informacyjnych z wykorzystania błękitno-zielonej infrastruktury, skierowanych do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, projektantów i innych osób, które mają wpływ na przeciwdziałanie suszom i powodziom .

\\ Chcesz dowiedzieć się więcej o nadchodzących wydarzeniach?

Przejdź do strony wydarzenia dla mieszkańców i turystów

\\ Jesteś zainteresowany/a naszymi działaniami skierowanymi do specjalistów?

Zapoznaj się z naszą ofertą na stronie wydarzenia dla przedstawicieli samorządów i specjalistów