Menu Zamknij

Konferencja podsumowująca projekt

18-19 marca 2024
ludzie na konferencji

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Między suszą a powodzią. Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmiany klimatu”.

Kiedy? 18 i 19 marca 2024 r.

Gdzie? Hotel Mercure Jelenia Góra ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Konferencja będzie miejscem dyskusji i zdobywania wiedzy na temat możliwych działań zmniejszających ryzyko suszy i powodzi w regionie, w kontekście nowych wyzwań związanych ze zmianą klimatu. W trakcie wymiany dobrych praktyk, paneli dyskusyjnych i warsztatów uczestnicy poznają wiele inspirujących rozwiązań, dowiedzą się jak można je wdrażać we własnych gminach oraz skąd czerpać na to środki finansowe.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • decydentów i innych przedstawicieli samorządów z regionu Pogórza Izerskiego i województwa dolnośląskiego,
 • przedstawicieli instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą oraz ochroną przyrody,
 • specjalistów w zakresie projektowania krajobrazu, urbanistów, architektów, projektantów odwodnień,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • wszystkich zainteresowanych popularyzacją idei błękitno-zielonej infrastruktury w regionie i kraju.

W trakcie wydarzenia z jednej strony wspólnie podsumujemy wszystkie efekty działań zrealizowanych w ramach projektu i podzielimy się doświadczeniami z ich realizacji. Z drugiej, pokażemy inne dobre praktyki, dostępne źródła finansowania i inspirujące przykłady współpracy na poziomie całego regionu.

Chcesz wziąć udział w konferencji?

Wypełnij formularz rejestracyjny do końca lutego 2024 r.

Wypełnienie formularza nie gwarantuje udziału w konferencji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsce, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń potwierdzimy Państwu mailem możliwość udziału w konferencji. Pierwszeństwo będą miały osoby z regionu i osoby, których obowiązki zawodowe są bezpośrednio związane z tematyką konferencji.

Osoby zajmujące się architekturą, architekturą krajobrazu, urbanistyką, projektowaniem odwodnień oraz innych specjalistów i specjalistki działające w obszarze projektowania przestrzeni zapraszamy również do udziału w warsztatach specjalistycznych z projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie w dniach 20-23 marca w Leśnej. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Jaki jest ramowy program konferencji?

Dzień 1 (18.03.2024, Jelenia Góra)

10.30 Powitalna kawa i rejestracja uczestników w pierwszym dniu konferencji

11.00 Uroczyste powitanie uczestników – Ilona Gosk Dyrektorka Zarządzająca Fundacji Sendzimira, Szymon Surmacz Burmistrz Leśnej oraz Jerzy Łużniak Prezydent Miasta Jeleniej Góry

11.15 Prezentacja projektu i jego rezultatów – Barbara Surmacz-Dobrowolska / Fundacja Sendzimira

11.30 Sesja wymiany dobrych praktyk (w formule World Cafe), w trakcie której będzie możliwość rozmowy w małej grupie z ich realizatorami. Nasi eksperci zaprezentują sześć inspirujących przykładów działań i realizacji z trzech obszarów:

I. Angażowanie mieszkańców i działania edukacyjne:

 • Formy angażowania mieszkańców i praktycznej edukacji o błękitno-zielonej infrastrukturze – Aleksander Dorda / Urząd Miejski w Cieszynie
 • Zaangażowanie ochotniczych straży pożarnych w narady obywatelskie na rzecz klimatu na przykładzie projektu Fundacji Stocznia, Fundacji Sendzimira i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Maria Wiśnicka / Fundacja Sendzimira i Dariusz Piechowiak / Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Przygodzkim

II. Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury:

 • Renaturyzacja rzek na terenach podgórskich jako narzędzie przeciwdziałania suszy i powodzi w regionie – dr Ilona Biedroń / Fundacja Zdrowa Rzeka
 • Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury wdrożone w Leśnej – Dagmara Żelazny / Architektka, Projektantka BZI w Leśnej i Maria Skotnicka / MS Design Pracownia projektowa

III. Narzędzia o charakterze strategicznym:

 • Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej – punkt wyjścia do współpracy regionalnej na rzecz zwiększenia odporności miast i wsi na skutki obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu – Michał Krzywicki-Guz / Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej
 • Zielona Strategia Karkonoskiego Parku Narodowego – ochrona zasobów przyrodniczych dla przeciwdziałania suszy i powodzi – Dorota Wojnarowicz / Karkonoski Park Narodowy

14.0015.00 Obiad

15.00 Podsumowanie sesji dobrych praktyk jako punkt wyjścia do debaty

15.30 Dyskusja panelowa na temat współpracy regionalnej na rzecz wdrażania działań adaptacyjnych z udziałem decydentów z regionu Aglomeracji Jeleniogórskiej moderowana przez Ilonę Gosk z Fundacji Sendzimira. W dyskusji wezmą udział: Renata Kwiatek Zastępczyni Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, dr Andrzej Raj Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Ryszard Rzepczyński Zastępca Burmistrza Miasta Kowary, Szymon Surmacz Burmistrz Leśnej

16:20 Podsumowanie i zamknięcie oficjalnej części pierwszego dnia konferencji

16.30–18:00 Sesja networkingowa prowadzona przez Agnieszkę Czachowską
Sesja „szybkich randek”, pozwalających na poznanie się i wymianę wiedzy, informacji oraz kontaktów. Osoby uczestniczące gromadzą się przy 10 stolikach, przez 7 minut rozmawiają na zadany przez prowadzącego temat, po czym przemieszczają się do kolejnego zagadnienia, zmieniając również towarzyszy rozmowy.

18.30 Kolacja

Dzień 2 (19.03.2024, Jelenia Góra i Leśna)

9.30 Powitalna kawa i rejestracja uczestników w drugim dniu konferencji

10.00 Powitanie uczestników, wprowadzenie do drugiego dnia konferencji

10.10 Możliwości finansowania błękitno-zielonej infrastruktury przez samorządy – Ilona Gosk / Fundacja Sendzimira

10.3012.30 Sesja warsztatowa, do wyboru jeden warsztat z następujących:

 • Skuteczne pozyskiwanie finansowania projektów z zakresu rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (przygotowanie wniosku i niezbędnych dokumentów krok po kroku) – Ilona Gosk
 • Rozwój lokalny a przeciwdziałanie suszy i powodzi w regionie (działania przewidziane w Planie adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej) – Michał Krzywicki-Guz
 • Jak zarządzać zielenią w w małych miastach? Przydatne narzędzia, standardy i dobre praktyki – Aleksander Dorda / Urząd Miejski w Cieszynie

12.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

12.4013.30 Obiad

13.3016.30 Fakultatywna wycieczka terenowa – demonstracja obiektów błękitno-zielonej infrastruktury zrealizowanych w Leśnej w ramach projektu.

Organizatorzy Konferencji

Fundacja Sendzimira i Gmina Leśna

        

Partnerzy merytoryczni konferencji

Miasto Jelenia Góra – Lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Karkonoski Park Narodowy

Patronat medialny