Menu Zamknij

W Gminie Leśna nauczysz się jak przeciwdziałać suszy i powodziom!

Dotkliwość tych i innych zjawisk związanych ze zmianami klimatu będzie się w naszym regionie nasilać w kolejnych latach.

Dlatego stworzymy na terenie gminy wzorcowe rozwiązania łagodzące negatywne skutki suszy i powodzi.

Chcemy również zaprosić mieszkańców do realizacji podobnych rozwiązań we własnym zakresie. Tylko wspólne działanie pomoże nam skutecznie zaadaptować Leśną do zmian klimatu.

Zakończyliśmy prace nad projektem wykonawczym inwestycji.

Wszystkie rozwiązania oparte na przyrodzie zaplanowane do realizacji w Gminie Leśna zostały zaprojektowane i są gotowe do kolejnego etapu. Autorem projektu jest biuro Architektury i Urbanistyki Tecla Sp. z o.o., które opracowało go we współpracy z biurem architektury krajobrazu PHU Dworniczak oraz Ogrody Joanna Lityńska-Dworniczak, pod kierownictwem Dagmary Żelazny.

\\ Co słychać w projekcie?

28-30 listopada 2022
Edukacja ekologiczna to Twoja misja? Chcesz przekazywać wiedzę dotyczącą wpływu zmiany klimatu w Twoim regionie, ale także popularyzować praktyczne rozwiązania, jak przeciwdziałać ich negatywnym skutkom? To szkolenie jest dla Ciebie.
Czytaj dalej
4 czerwca 2022
Podczas pikniku ekologiczno-edukacyjnego razem z mieszkańcami zainaugurowaliśmy projekt „Między suszą a powodzią. Błękitno-zielona infrastruktura w gminie”.
Czytaj dalej
5–6 kwietnia 2022
Do udziału w seminarium zaprosiliśmy decydentów i specjalistów zaangażowanych w gospodarowanie zasobami wodnymi w regionie. Prezentowaliśmy dobre praktyki zarządzania wodą opadową nie tylko z Polski, ale także z Islandii i Norwegii.
Czytaj dalej

Sprawdź co planujemy

Kliknij wybrane wydarzenie, aby dowiedzieć się więcej.

roadmapa Badania geoankietowe Warsztaty partycypacyjne PIRAMIDY VISIS dla mieszkańców Seminarium inauguracyjne „Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury” Piknik ekologiczno-edukacyjny Szkolenie dla edukatorów i edukatorek Praktyczne warsztaty tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury dla mieszkańców Piknik inauguracyjny Izerskiego Centrum Adaptacji Praktyczne warsztaty dla mieszkańców w Izerskim Centrum Adaptacji Konferencja podsumowująca projekt Warsztaty projektowania BZI dla specjalistów Mapa retencji i publikacja

Dowiedz się jak możesz przeciwdziałać suszy i powodzi

Co to jest błękitno-zielona infrastruktura?

Dowiedz się jak poszczególne rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) sprzyjają zatrzymywaniu wody w krajobrazie, przeciwdziałając suszy i powodzi.

Czytaj dalej

Odwiedź naszą wirtualną ścieżkę edukacyjną nad Bruśnikiem

Edukacyjne stacje zaprezentują walory przyrodnicze okolicy Bruśnika, a także wprowadzone rozwiązania, sprzyjające przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu. Pokażemy również te elementy zagospodarowania terenu, które wzmagają występowanie powodzi i suszy.

Czytaj dalej

Obejrzyj mapę rozwiązań sprzyjających retencji w Leśnej

Zatrzymywanie wody deszczowej w miejscu opadu i spowolnienie jej spływu po powierzchni terenu zapobiega suszom i powodziom. Na mapie znajdziesz konkretne rozwiązania z terenu naszej gminy. Znasz dobry przykład małej retencji? Zgłoś swoją propozycję a umieścimy ją na mapie.

Czytaj dalej

Chcesz dowiedzieć się więcej? Polecamy filmy i publikacje instruktażowe!

Nasze materiały pomogą Ci zrozumieć jaki wpływ zmiany klimatu mają na Leśną. Dowiesz się z nich jakie działanie możesz podjąć, żeby je łagodzić. Nauczysz się jak samodzielnie tworzyć elementy błękitno-zielonej infrastruktury takie jak ogrody deszczowe, stawy retencyjne, niecki infiltracyjne i wiele innych.

Czytaj dalej